Vår förening Yhdistyksemme

Vår Förening

Jyty Sibbo rf , är medlem i Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto - Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty ry. Medlemsföreningens verksamhetsområde är Sibbo kommun.

Jyty Sibbo rf verkar som Jytys lokalförening med syfte att inom dess område samla i en gemensam fackorganisation alla personer, som är anställda av kommun samt av andra arbetsgivare som tillämpar kommunala och kyrkliga arbets- och tjänstekollektivavtal samt av dessa ägda företag och inrättningar samt anställda i övriga arbetsgivares tjänst på motsvarande områden.

Historia

Jyty Sibbo rf grundades 1977.
Föreningen hette tidigare Sibbo Kommunaltjänsteinnehavare - Sipoon Kunnallisvirkailijat rf. 

1.1.2009 hade föreningen 142 medlemmar
1.1.2010 138 medlemmar
1.1.2011 140 medlemmar
1.11.2015 98 medlemmar
31.12.2019 84 medlemmar
30.1.2023 70 medlemmar

Medlemsförmåner

https://www.jytyliitto.fi/sv/jasenyys/jasenedut/Sivut/default.aspx

Bli medlem

https://jassari.jytyliitto.fi/liity/

Yhdistyksemme

Jyty Sipoo ry kuuluu jäsenenä Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto - Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty ry:hyn. Jäsenyhdistyksen toiminta-alueena on Sipoon kunta.

Jyty Sipoo ry toimii Jytynpaikallisyhdistyksenä, jonka tarkoituksena on koota toimialueensa kunnan ja muiden kun­nallisia ja kirkol­lisia työ- ja vir­kaehtosopi­muksia soveltavien työnantajien sekä näiden omistamien yritysten ja laitosten palveluksessa olevat henkilöt sekä vastaavilla toimialoilla muiden työnantajien palveluksessa olevat henkilöt yhteiseen ammattijärjestöön.

Historia

Jyty Sipoo ry on perustettu 1977.
Entinen nimi oli Sibbo Kommunaltjänsteinnehavare - Sipoon Kunnallisvirkailijat rf. 

Jytyllä oli jäseniä
1.1.2009 142 kpl.
1.1.2010 138 kpl.
1.1.2011 140 kpl
1.11.2015 98 kpl
31.12.2019 84 kpl
30.1.2023 70 kpl

Jäsenedut

https://www.jytyliitto.fi/fi/jasenyys/jasenedut/Sivut/default.aspx

Liity jäseniksi

https://jassari.jytyliitto.fi/liity/

PDF-tiedostoJYTY Sibbo Sipoo Säännöt 2020.pdf (157 kB)
JYTY Sipoon yhdistyksen säännöt, päivitetty syyskokouksessa 26.11.2020.
Facebook-sivun näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.