Samarbetsgrupperna Yhteistyöryhmät

 

 

Föreningens representanter i samarbetskommittén under perioden 2015-2017

Yhdistyksen edustajat yhteistoimintakunnassa vuosina 2015 - 2017

 

Pääluottamusmmies
Huvudförtroendeman

Eila Tuura, puh/tfn. 09 2353 6612, 040 541 9093

Varapääluottamusmies
Suppleant

Iris Lindqvist

 

Föreningens representanter i samarbetsgrupperna

Yhdistyksen edustajat yhteistoimintaryhmissä

Social- och hälsovårdsavd.             
Sos. ja terv.osasto

 

Eila Tuura

 

Tarja Skogster (varalla, suppleant)

Avd.för tekn.&miljö
Tekn. ja ymp.osasto

Måns Stenström

 

 

Bildningsavd
Sivistysosasto

Camilla Wikstedt

Calle Lindroos (varalla, suppleant)