#Corona | Vårmötet flyttat! ~ Kevätkokous siirretty!

Måns Stenström
17.3.2020

På grund av rådande situation med COVID-19 (Coronavirus) och i enlighet med regeringens linjedragning angående begränsande av offentliga sammankomster med fler än tio personer har Sibbo Jytys styrelse beslutat att flytta fram vårmötet till ett senare tillfälle. Föreningens medlemmar meddelas i god tid om den nya tidpunkten. COVID-19:n (Coronavirus) takia vallitsevan tilanteen vuoksi ja hallituksen linjan mukaisesti yli kymmenen ihmisen julkisten kokoontumisten rajoittamisesta on Sipoo Jytyn hallitus päättänyt siirtää kevätkokousta myöhemmäksi ajankohdaksi. Yhdistyksen jäsenille ilmoitetaan hyvissä ajoin uudesta päivämäärästä.